Privacy reglement en  Algemene Verordening gegevensbeschermign  (AVG)

Ledenadministratie. 
De gemeente draagt zorg voor een deugdelijke  ledenadministratie. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die de wet stelt aan het privacy reglement. In de Algemene Verordening gegevensbescherming is aangegeven hoe we als geloofsgemeenschap met de privacy omgaan.  Binnen een afgeschermd  gedeelte van een informatiedrager worden de gegevens opgeslagen, bijgewerkt en bewaard.  Jaarlijks vindt er een update plaats van de namen, adressen en verjaardagen van de gemeenteleden. Deze krijgen een genummerde uitgave van de adressenlijst van de gemeenteleden.  De oude dient ingeleverd te worden.  

Foto’s  en films. 
Om de privacy van de kerkleden en haar bezoekers te waarborgen - is het niet toegestaan om tijdens de kerkdiensten te fotograferen of te filmen.  Deze maatregel komt tegemoet aan de AVG. Beelddragers, zoals fototoestellen behoren tot de mogelijkheden om beelden van kerkgangers vast te leggen.  Dit mag niet zonder toestemming van betrokkenen en van het bestuur van de kerk. 
Tijdens bijzondere kerkdiensten, zoals een huwelijk, doop of het opdragen van jonge kinderen kan er gefotografeerd worden.  Maar wel met een uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen en het bestuur van de kerk. Leden van de kerk mogen in deze context niet gefotografeerd worden. Het gaat bijvoorbeeld om het bruidspaar en direct betrokkenen, zoals de familie, voorganger enz.
 
Digitale bestanden, website en mailverkeer. 
Het versturen van  tekstbestanden die de kerk aangaan via een mailadres mag uitsluitend met toestemming van het bestuur en betrokkenen.  Deze  beleidsregel komt tegemoet aan de AVG en voorkomt daarmee een datalek of andere molestmogelijkheden zoals virussen . 

De website en de AVG
Op de website worden alleen foto’s getoond met uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voor personen die vanwege een ambt of activiteit op de website afgebeeld staan.
 
Mailverkeer en de AVG. 
Mailen vanuit het bestuur van de gemeente naar derden, vertrouwelijke gegevens of met een persoonlijke inhoud vinden plaats door middel van een overeenkomst met de betrokken bestuurders. De AVG voorziet in een integer gebruik van mailverkeer waarbij vertrouwelijke gegevens via een emailverbinding uitgewisseld worden. In het mailverkeer mogen geen persoonlijke gegevens over gemeenteleden gedeeld worden. Naam en rugnummers ontbreken.