Samenkomsten

Elke zondag morgen 10 00 uur samenkomst

Gebed

Gebed is een heilig moment, dit is praten met God.
Dit is een middelpunt van onze gemeente, een belangrijk moment in de dienst.
Bidden voor elkaar, bidden voor kracht en genezing, betrokken zijn met elkaar door gebed.
Zo is er elke woensdagavond om 20.00 uur een  bidstond. 


Zien we jou dan ook?

 

Geschiedenis van de gemeente. 

De Evangelie Gemeente Flakkee is ontstaan tijdens de autoloze zondagen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Tijdens het kabinet van  Joop den Uijl raakte Nederland in een oliecrisis.Er werd te weinig aardolie geïmporteerd uit het Midden-Oosten.

Om dit tekort te overbruggen werd besloten om op een aantal zondagen de auto’s in Nederland niet te laten rijden.  

Dit beperkte de Bijbelstudiegroep in Oude Tonge om naar hun gemeente te gaan in de Alblasserwaard.

Om dit te overbruggen is toen het besluit genomen om op de zondag in Ooltgensplaat bij elkaar te komen.

Uiteindelijk is hieruit de gemeente ontstaan.

Er was een honger naar het Woord en de volheid van het Evangelie. Prediking uit de bijbel waarin de bijbel van kaft tot kaft geloofd wordt.


Logo van de gemeente

In het logo van de gemeente herkennen we een schip met volle zeilen.

De wind blaast in de zeilen.

Zo krijgt het logo een  dynamisch karakter.

Er zit beweging in. De beweging van de Heilige Geest.

De kleuren in het logo geven de veelkleurigheid van de gemeente aan.

Het is een samenspel tussen de Heilige Geest, de gemeente en de gemeenteleden.   
 


Waar staan we voor

 

De talenten die God ons gegeven heeft, met het doel die in te zetten voor onze medemens.

Elkander bij te staan waar nodig is, in vreugde en verdriet, moeilijkheden, elkaar bemoedigen en er voor elkaar te zijn.
Dit is de opdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft.

 

 

Organisatie

-----

-----

Pim en Corrie Dupon

Als opdracht ligt er voor de oudste(n) altijd: Het leiden van de gemeente in geestelijk opzicht, doch ook in praktische zin. Hierin is er een verdeling.

Voor ons geldt:
Pastoraat, zending, jeugd & tieners, geluid en website. Ook het secretariaat en communicatie ligt bij ons.