De gemeente waar je welkom bent!

Zondag 

4 juni  Hrtger E|ikelhof

Woensdag 14 juni 

algemene leden vergadering

meer informatie komt tzt via de mail

Donderdag 15 juni Bijbelstudie

v.a. 19.30 uur Aanvang studie 20.00 uur

zaterdag 24 juni zie flyer hier onder (opwekkingskerk in  Nederland)

Maandag 29 juni 

Introductie-cursus deel 2